Mese De MasajMagazin online cu produse de masaj si cosmetica din ingrediente naturale

Prelucrarea datelor, cookies.

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal


Următorul document reglementează Politica de confidențialitate și politica "cookie" a Magazinului online al S.C. Zoldvadasz International S.R.L, persona juridica prin intermediul site-ului www.mese-de-masaj.ro, își desfășoară activitatea sub firma de societate comecială cu nume de Zoldvadasz International SRL, cu sediul în localitatea Sat Fotoș, Nr. 43C, Județul Covasna, cod poștal 527097, Cod Unic de Inregistrare RO17689199, Număr de la Registrul Comerțului J14/288/2005. Date de contact număr de telefon mobil 0746 159 839, e-mail: info@mese-de-masaj.ro.

1. Întroducere

În secțiunea care descrie politica de protecție a datelor, oferim clienților (denumiți în continuare clienți) informații privind colectarea datelor, gestionarea datelor, utilizarea datelor și cerințele de protecție a datelor.

Datele personale se referă la toate informațiile identificate sau identificabile despre o persoană fizică. O persoană fizică identificabilă este o persoană a cărei identitate poate fi determinată direct sau indirect, în special în ceea ce privește numărul său de identificare sau una sau mai multe dintre caracteristicile sale specifice.

Oferim informații despre politicile fișierelor cookie, stocarea informațiilor și accesul la informațiile stocate deja pe instrumentele de telecomunicații ale utilizatorilor finali. Un utilizator final este opersoană fizică sau o entitate fizică care solicită sau necesită un serviciu de telecomunicații accesibil publicului pentru a-și satisface propriile nevoi.

2. Declarație

Lucrăm cu due diligence pentru a atinge cel mai important obiectiv de respectare a confidențialității clienților. Pentru această ipoteză, principiile și standardele care rezultă din legile în general aplicabile aplicate, în special Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr 2016/679 din (27 aprilie 2016) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și a acestor date și abrogarea Regulamentului 95/46 / CE 679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. În special, ne străduim să păstrăm datele personale ale clienților noștri:
- procesarea conform legii,
- acestea vor fi colectate în scopurile indicate în document și în
conformitate cu legea,
- acestea nu vor fi prelucrate mai departe decât obiectivele de mai sus,
- acestea sunt, bineînțeles, corecte și prelucrarea lor este adecvată
scopului lor,
-sunt protejate corespunzător împotriva accesului, distrugerii,
dezvăluirii și utilizării ilegale neautorizate,
-să fie stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei în
cauză numai în timpul necesar pentru realizarea scopului prelucrării.

3. Operator de date

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal. S.C. Zoldvadasz International SRL. Sediul: Loc. Fotos, Nr. 43C, Jud. Covasna, Cod 527097, CUI RO17689199, Nr. Reg. Com. J14/288/2005. Puteți contacta furnizorul la următorul număr de telefon mobil 0746 159 839, și prin e-mail  info@mese-de-masaj.ro.

4. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs.
astfel:

- când plasați o comandă ( completati formularul de comanda ), ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, adresa de email.
- când completati formularul de comanda pentru Catalog, ne dati adresa de e-mail, numele și prenumele, numarul de telefon, adresa de email;

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

5. Colectarea datelor, domeniul de aplicare și prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale ale clienților sunt procesate în colecții sistematice care sunt definite în scopul procesării. Prelucrarea datelor are loc în măsura necesară atingerii obiectivului specificat.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între firma noastra  și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.
Următoarea este o listă de colecții de date, domeniul de aplicare și scopul prelucrării datelor:

1. Date cu caracter personal ale clienților care au încheiat un contract de vânzare prin intermediul magazinului / au facut o comanda  online. Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora. Datele prelucrate in scopul de Contractarea și încheierea contractelor cu clienții sunt
- numele si prenumele
- adresa de livrare
- numar de telefon
- datele de facturare
- adresa de email

2. Date cu caracter personl de la clienți care au depus o cerere sau o reclamatie. Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate. 

Returnarea produselor conform prevederilor legale. Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale, pin ordin de plata sau prin curier.  Produsele achizitionate la distanța de pe siteul https://mese-de-masaj.ro/, se pot returna conform O.U.G. 34/2014.

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunța la cumpărare, fără penalitați și fără învocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului sau de la incheierea contractului. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului. Datele prelucrate in scopul proceduri legate de plângeri sau retrageri sunt:
- numele si prenumele
- adresa de livrare
- numar de telefon
- adresa de email

3.Date cu caracter personl de la clienți cand se completeaza formularul pentru “ Catalog “. Datele prelucrate in scopul de a satisface solicitarea clientilor de a primi un Catalog cu produsele comercializate. Catalogul este gratuit si este trimisa prin intermediul Postei Romane.

- Date cu caracter personl de la clienți cand se completeaza formularul aflat la datele de contact al firmei noastre. Datele prelucrate  in scopul proceduri legate de cererea/sesizare clientilor sunt :

-  numele si prenumele
-  numar de telefon
-  adresa de email

6. Timpul de procesare a datelor cu caracter personal

-Pe o perioadă absolut necesară pentru a asigura toate drepturile şi obligațiile care rezultă din contractul de vânzare, mai precis pe durata comenzii și a perioadei de garanți
-Pe durata cât Zoldvadasz International SRL, este obligat să păstreze informațiile, în conformitate cu reglementările juridice generale.


Documentele contabile, de exemplu facturile emise de Zoldvadasz International SRL, sunt arhivate conform legii, pe o perioadă de 5 ani de la emiterea acestora. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

7. Transferul datelor personale catre terti

Datele pesonale sunt furnizate altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare.

Aceste companii sunt firmele de transport, ( Curierat GLS, DPD  ) în scopul livrării produselor. Aceste date transmise sunt :

- adresa de livrare,

- numele, renumele

- numar de telefon

După caz, putem  oferi acces la  date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

- furnizor de găzduire (un site web și un manager post office Micora Net KFT Ungaria, Server https://www.hetzner.com/?country=us);

- furnizorii de servicii contabile externe ( S.C. Conta S.R.L.) , program de facturare Smart Bill, sau juridice.

Datele furnizate nu vor fi divulgate unor terțe părți, cu excepția cazurilor în care acest lucru este impus de legea aplicabilă, adică la cererea unei instanțe sau tribunale autorizate să facă acest lucru.

În cazul în care un terț folosește datele în contextul interesului său legitim, administratorul nu își asumă această responsabilitate. Acest proces este guvernat de principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale companiilor și ale persoanelor relevante.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

8. In ce tari transferam datele Dvs. Personale

În prezent, stocăm datele dvs. personale pe un server aflat pe teritoriul Germanei, https://www.hetzner.com/?country=us, și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele.

9. Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

10. Ce drepturi aveți !

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal.

Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției.

După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor. Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute princonsultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi.

Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o saptamana, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum o luni..

Puteți să ne cereți:
・ să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
・ să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
・ să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal,
cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete. Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
・ acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost
colectate; sau
・ v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se
baza pe consimțământ); sau
・ dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
・ acestea au fost prelucrate ilegal; sau
・ ne revine o obligație legală în acest sens.
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:
・ pentru respectarea unei obligații legale; sau
・ pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:


Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336,
București, RomaniaTelefon: +40.318.059.211 sau
+40.318.059.212;anspdcp@dataprotection.ro

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajam să contactați la adresa de email
info@mese-de-masaj.ro, Tel 0746 159 839, sau prin Posta Romana la adresa de corespondenta Loc. Fotos, Nr. 43C, Jud. Covasna, Cod 527097

POLITICA DE UTILIZARE COOKIE

1. Politica de utilizare cookies valabila incepand cu data 21.05.2018.

Aceasta politica se refera la cookies si paginile web operate de S.C. Zoldvadasz International  S.R.L.sediul social in Loc.Fotos Nr. 43C Jud. Covasna,Romania, la care se va face in continuare referire sub forma de magazin online  www.mese-de-masaj.ro.

2. Ce este un cookie (in general)?
Un cookie este un fisier text de mici dimensiuni, format in general din identificatori, nume ale website-urilor litere si numere, caruia utilizatorul, cand navigheaza pe pagina web prin intermediul unui browser web (ex: Internet Explorer, Chrome, etc.), ii poate permite sau nu instalarea prin stocare pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente folosite de acesta. Fisierul cookie este “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard disk-ul utilizatorului).

3. La ce sunt folosite cookies (in general)?
Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea catre acesta a unui continut adaptat preferintelor sale. Cookies asigura utilizatoriului o experienta placuta de navigare si sustin eforturile pentru a oferi servicii confortabile utilizatorului, cum ar fi: preferintele in materie de confidentialitate online, cosul de cumparaturi sau publicitate relevanta. Cookies sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem modul in care un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului acestora.

4. Ce tipuri de cookies folosim?
O vizită pe site-ul www.mese-de-masaj.ro  poate plasa cookie-uri în scopuri de: Analiză a vizitatorilor. Cookie Google Analitics. De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site aplicaţia. Analytics furnizată de o terţă parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă aţi mai vizitat acest site pană acum. Browser-ul ne va spune dacă aveţi acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează şi cât de des o fac. Esunt folosite doar în scop statistic. Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabileşte din ce țară proveniți. Este complet anonim şi este folosit doar pentru statistica. 

5. Care este durata de viaţă a unui cookie (in general)?
Perioada de viaţă a unui cookie este determinată, doar serverul web care a setat cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul revenirii utilizatorului pe site-ul asociat serverului web respectiv. După durata de viaţă cookie-urile se împart în: Cookie-uri de sesiune - acestea sunt stocate temporar în browser-ul web şi păstrate până în momentul în care utilizatorul iese de pe site-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului Cookie-uri persistente - acestea sunt stocate pe hard disk-ul utilizatorului pentru perioada de timp setată de către serverul web. Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu cararacter personal şi în cele mai multe cazuri nu identifică personal utilizatorii de internet.

6. Ce sunt cookie-urile plasate de terți?
Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți. Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și politica de confidentialitate disponibilă pe această pagină de internet. Momentan pe website-ul nostru singurul cookie terță parte furnizat aparține de Google Analytics.

7. Ştergerea / blocarea Cookie-urilor (in general)


Prin Refuzul Cookie-urilor la accesarea Website-ului va fi blocat cookie-ul oferit de Google Analytics. Restul cookie-urilor sunt esențiale pentru "buna funcționare a site-ului" Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcţionalităţi ale paginilor web în funcţie de nivelul de utilizare al cookie-urilor de către acestea.

Cum puteți gestiona cookie-urile?
Ștergerea cookie-urilor de pe dispozitivul dumneavoastră

Puteți șterge toate modulele cookie care se află deja pe dispozitivul dumneavoastră ștergând istoricul de navigare al browserului. Operațiunea va șterge toate modulele cookie de pe toate site-urile pe care le-ați vizitat.

Aceasta înseamnă însă că ați putea pierde unele informații salvate (de exemplu, datele de conectare salvate sau preferințele de pe site).

8. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet (in general)?
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.Măsurarea unui anumit nivel de trafic pe un website prin Analytics, tipul de conţinut vizualizat, modul cum un utilizator ajunge pe un website (de pe motoare de căutare, direct, din alte site-uri web, etc).

9. Securitate şi probleme legate de confidenţialitate (in general)
Cookieurile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula din nou.

Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși. Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware.

Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare antivirus/anti-spyware.
În general, browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare ale cookie-urilor: perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de Internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant, în ambele sensuri, informații între browser și website, dacă un atacator sau o persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.

Deși foarte rar,acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea Wi-Fi nesecurizată).
Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate.

Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

10. Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies (in general)
Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate, printre care: Youtube, Gmail, Yahoo și altele. Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji, cu ajutorul cookie-urilor (in general)

• Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile, pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
• Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteăi seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
• Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.
• Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri.Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.

Asigurați-vă că aveți browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale.

Cu o ințelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteți naviga cu încredere pe Internet.

11. Cum pot opri cookie-urile?
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

Este posibilă setarea din browser, pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. De exemplu, daca nu ești înregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. De regulă, aceste setări se găsesc, în "opțiuni" sau în meniul de "preferințe" al browserului tău.

Regulamant

Uniunea Europeană a intervenit în acest domeniu prin DIRECTIVA 2002/58/EC din 31 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice care a fost modificată prin Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii în sectorul comunicatiilor publice si a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritatile nationale însarcinate sa asigure aplicarea legislatiei în materie de protectie, această ultimă modificare fiind cea care a atins problema cookies.

La noi prin OUG 13/2012 care a modificat Legea nr. 506/2004, s-au transpus în legislaţia internă normele comunitare.

Link-uri utile
Totul despre Cookie-uri http://www.allaboutcookies.org/ Website oficial
al Uniunii Europene privind Cookie-urile http://ec.europa.eu/cookies/
Ghid complet al publicităţii - http://www.youronlinechoices.com/ro/

Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidențialitate, puteți accesa și următoarele linkuri:

http://www.youronlinechoices.com/ro/
http://www.youronlinechoices.eu/ro
http://www.guardian.co.uk/info/cookies

Coş
Coşul e gol. Golirea cosului