Alegeţi moneda   

Magazin de Prezentare

Produse


Cautare

Politica de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personalPolitică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Următorul document reglementează Politica de confidențialitate și politica "cookie" a Magazinului online al S.C. Zoldvadasz International S.R.L, persona juridica,(denumit în continuare "Magazinul") prin intermediul site-ului www.mese-de-masaj.ro  își desfășoară activitatea sub firma S.C. Zoldvadasz International SRL. (Sediul: Loc. Belin, Nr.325,Jud. Covasna / Punct de lucru - Magazie - Str. Jozsef Attila Nr. 28 /B. , Loc. Sfantu Gheorghe , Jud. Covasan , CUI RO17689199, Nr. Reg.
Com. J14/288/2005 . Date de contact  număr de telefon mobil 0746 159 839, e-mail  info@mese-de-masaj.ro.

1. Introducere

În secțiunea care descrie politica de protecție a datelor, oferim clienților clienților (denumiți în continuare clienți) informații privind colectarea datelor, gestionarea datelor, utilizarea datelor și cerințele de protecție a datelor. Datele personale se referă la toate informațiile identificate sau identificabile despre o persoană fizică. Opersoană fizică identificabilă este o persoană a cărei identitate poate fi determinată direct sau indirect, în special în ceea ce privește numărul său de identificare sau una sau mai multe dintre caracteristicile sale specifice.

Oferim informații despre politicile fișierelor cookie, stocarea informațiilor și accesul la informațiile stocate deja pe instrumentele de telecomunicații ale utilizatorilor finali. Un utilizator final este opersoană fizică sau o entitate fizică care solicită sau necesită un serviciu de telecomunicații accesibil publicului pentru a-și satisface propriile nevoi.

2. Declarație

Lucrăm cu due diligence pentru a atinge cel mai important obiectiv de respectare a confidențialității clienților. Pentru această ipoteză, principiile și standardele care rezultă din legile în general aplicabile aplicate, în special Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr 2016/679 din (27 aprilie 2016) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și a acestor date și abrogarea Regulamentului 95/46 / CE 679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. În special, ne străduim să păstrăm datele personale ale clienților noștri: 
- procesarea conform legii, 
- acestea vor fi colectate în scopurile indicate în document și în
conformitate cu legea, 
- acestea nu vor fi prelucrate mai departe decât obiectivele de mai sus,
- acestea sunt, bineînțeles, corecte și prelucrarea lor este adecvată
scopului lor,
-sunt protejate corespunzător împotriva accesului, distrugerii,
dezvăluirii și utilizării ilegale neautorizate,
-să fie stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei în
cauză numai în timpul necesar pentru realizarea scopului prelucrării.

3. Operator de date

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal. S.C. Zoldvadasz International SRL. (Sediul: Loc. Belin , Nr.325,Jud. Covasna / Punct de lucru - Magazie - Str. Jozsef Attila Nr. 28 /B. , Loc. Sfantu Gheorghe, Jud. Covasan , CUI RO17689199, Nr. Reg. Com. J14/288/2005 . Puteți contacta furnizorul la următorul număr de telefon mobil 0746 159 839, și prin e-mail  info@mese-de-masaj.ro.

4. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs.
astfel:

- când plasați o comandă ( completati formularul de comanda ), ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, adresa de email, CNP.
- când completati formularul de comanda pentru Catalog  , ne dati adresa de e-mail, numele și prenumele, numarul de telefon, adresa de email;

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

5. Colectarea datelor, domeniul de aplicare și prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale ale clienților sunt procesate în colecții sistematice care sunt definite în scopul procesării. Prelucrarea datelor are loc în măsura necesară atingerii obiectivului specificat.Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între firma noastra  și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.
Următoarea este o listă de colecții de date, domeniul de aplicare și scopul prelucrării datelor:

1. Date cu caracter personal ale clienților care au încheiat un contract de vânzare prin intermediul magazinului / au facut o comanda  online. Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora.Datele prelucrate in scopul de  Contractarea și încheierea contractelor cu clienții sunt
-  numele si prenumele
- adresa de livrare
- numar de telefon
- datele de facturare
- adresa de email

2.Date cu caracter personl de la clienți care au depus o cerere sau o reclamatie. Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate.  Returnarea produselor conform prevederilor legale. Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale. Datele prelucrate in scopul proceduri legate de plângeri sau retrageri sunt:
- numele si prenumele
- adresa de livrare
- numar de telefon
- adresa de email

3.Date cu caracter personl de la clienți cand se completeaza formularul pentru “ Catalog “ . Datele prelucrate in scopul de a satisface
solicitarea clientilor de a primi un Catalog cu produsele
comercializate. Catalogulo este gratuit si este trimisa prin intermediul
Postei Romane.

  - Date cu caracter personl de la clienți cand se completeaza formularul
  aflat la datele de contact al firmei noastre. Datele prelucrate  in
scopul proceduri legate de cererea/sesizare clientilor sunt :
-  numele si prenumele
- numar de telefon
- adresa de email

6. Timpul de procesare a datelor cu caracter personal

-Pe o perioadă absolut necesară pentru a asigura toate drepturile şi obligațiile care rezultă din contractul de vânzare, mai precis pe durata comenzii și a perioadei de garanți 
-Pe durata cât Zoldvadasz International SRL, este obligat să păstreze informațiile, în conformitate cu reglementările juridice generale.
Documentele contabile, de exemplu facturile emise de Zoldvadasz International SRL, sunt arhivate conform legii, pe o perioadă de 10 ani de la emiterea acestora.Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

7. Transferul datelor personale catre terti

Datele pesonale sunt furnizate altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare. Aceste companii sunt firmele de transport,( Curieart Urgent Cargus, Fan Courier si Posta Romana ) în scopul livrării produselor. Aceste date transmise sunt Adresa de livrare, Numele si Prenumele, Numar de telefon.

După caz, putem  oferi acces la  date cu caracter personal ale dvs.
următoarelor categorii de destinatari:

- furnizor de găzduire (un site web și un manager post office Micora Net KFT Ungaria , Server https://www.hetzner.com/?country=us);
- furnizorii de servicii contabile externe ( S.C. Amiro Cont S.R.L.) , program de facturare Smart Bill , sau juridice, Datele furnizate nu vor fi divulgate unor terțe părți, cu excepția cazurilor în care acest lucru este impus de legea aplicabilă, adică la
cererea unei instanțe sau tribunale autorizate să facă acest lucru. În cazul în care un terț folosește datele în contextul interesului său legitim, administratorul nu își asumă această responsabilitate. Acest proces este guvernat de principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale companiilor și ale persoanelor relevante. În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte
încheiate cu aceștia.

8. In ce tari transferam datele Dvs. Personale

În prezent, stocăm datele dvs. personale pe un server aflat pe teritoriul Germanei, https://www.hetzner.com/?country=us, și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele.

9. Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor. Înciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

10. Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor. Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute princonsultarea tabelului prezentat mai jos. Pentru a vă putea exercita 
drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o saptamana, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum o luni..

Puteți să ne cereți:
・ să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
・ să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
・ să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, 
cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete. Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
・ acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost
colectate; sau
・ v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se
baza pe consimțământ); sau
・ dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
・ acestea au fost prelucrate ilegal; sau
・ ne revine o obligație legală în acest sens.
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:
・ pentru respectarea unei obligații legale; sau
・ pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336,
București, RomaniaTelefon: +40.318.059.211 sau
+40.318.059.212;anspdcp@dataprotection.ro

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajam să contactați la adresa de email
info@mese-de-masaj.ro  , Tel 0746 159 839 , Posta Romana la adresa de corespondenta Loc. Belin Str. Principala Nr. 325 Jud. Covasna, Cod Postal 527030